Hjerter (kortspill)

Hjerter er et morsomt spill som spilles med fire spillere, og er et spill mange nordmenn kjenner til. Selv om det ikke er like mye spilt som de aller mest populære kortspillene. Dette er et spill som er inkludert i Microsoft Windows, og derfor har dette ført til større utbredelse både i Norge og internasjonalt.

Regler i Hjerter

Hjerter er et spill der man spiller om poeng over flere runder. Det kåres en vinner, og det er spilleren som har færrest poeng når den første spilleren får mer enn 100 poeng. Med andre ord skal man få så lav poengsum som mulig.

Antall spillere

Hjerter spilles med fire spillere. Dette er uten unntak.

Antall kort

Hver spiller får utdelt 13 kort i hver runde. Jokere benyttes ikke.

Verdi på kortene

Kortene benyttes med vanlige verdier, som vil si at ess er høyest og toere er lavest.

Spillets hensikt

Spilleren som har minst poeng kåres som vinner når forutsetningen for å avslutte spillet er oppfylt. Deler to eller flere spillere samme poengsum når spillet avsluttes, blir stillingen uavgjort som disse. Det kan derfor kåres opp til tre vinnere i ekstreme tilfeller, og seieren deles dermed på denne måten.

Spillets gang

Spillerne får først utdelt sine 13 kort i hver runde.

Så skal man bytte tre kort etter disse reglene:

  1. I første runde byttes tre kort til venstre side, og tre kort mottas fra spilleren på høyre side.
  2. I andre runde byttes tre kort til høyre side, og tre kort mottas fra spilleren på venstre side.
  3. I tredje runde byttes tre kort til spilleren på tvers, og tre kort mottas fra samme spiller.
  4. I fjerde runde skal det ikke byttes kort.

Kortene spilles deretter, ett om gangen. Den som har lagt på det høyeste kortet i den gjeldende sorten når alle har lagt på, får stikket. Dersom man ikke har den gjeldende sorten, står man fritt til å legge på et hvilket som helst annet kort. Da er det vanlig og smart å legge på kort som du ikke vil ha. For eksempel uønskede og poenggivende kort. Dette kan for eksempel være hjerter eller spar dame.

Første spiller som skal spille er den som sitter med kløver to. Spilleren er tvunget til å spille ut dette kortet. Derimot så har ikke de andre spillerne anledning til å spille ut eller kaste poenggivende kort i denne første runden når det første stikket skal tas. Deretter er det spilleren som fikk forrige stikk som skal spille ut i denne andre spillrunde.

Om man skal spille ut hjerter, så må man vente til hjerter er «åpnet». Det skjer når den første hjerter har blitt kastet i en foregående runde. Her er det kun unntak fra denne regelen dersom spilleren kun har hjerter igjen på hånden. Etter hver runde telles det opp poeng ut ifra det man har fått i sine stikk.

Etter alle stikkene er tatt, teller man opp alle poeng og skriver ned dette i en blokk. Alle hjerter teller ett poeng hver, mens spar dame teller hele 13 poeng. Om man er heldig, kan man reversere dette kraftig ved å samle. Om man blir en «samle», er det slik at man har fått alle hjerter og spar dame i sine stikk. Da får motstanderne 26 poeng hver.

Spillets popularitet i Norge

Hjerter er et populært spill som mange kjenner, og det spilles over hele landet. Det finnes varianter av hjerter, og det er også et spill som kan benyttes som et delspill i andre spill slik som femkamp. Spillet har naturligvis fått mye større utbredelse på grunn av femkamp, men også fordi det er inkludert i Windows for PC, i forskjellige Windows-versjoner. Det er morsomt å spille med nære venner eller familie, og mange morsomme situasjoner kan oppstå.