Canasta (kortspill)

Canasta er et svært populært spill i Norge, og for øvrig så er det veldig populært i mange andre land både i og utenfor Europa. Canasta er et spill i Rummy familien av kortspill, og det er en av mange varianter av Rummy. Dette spillet spilles vanligvis i hyggelige sammenkomster på hytter og i hjem rundt omkring i Norge. Familier og nære venner er glade i å spille Canasta sammen.

Regler i Canasta

Canasta er poengspill, så det gjelder altså å få så mange poeng som mulig. Dette foregår på flere måter, og poeng gis i forhold til visse kriterier som vi vil illustrere i en tabell. I Canasta så samler man på like kort, og sju like kort kalles for en Canasta og gir ekstra mange poeng. En av måtene Canasta skiller seg fra andre Rummy-spill på er at man på sin tur enten kan trekke et kort fra trekke-bunken, eller ta inn alle de kastede kortene.

Underveis i spillet kan spilleren legge ut så mange kombinasjoner som man vil på bordet. En kombinasjon består av minst tre like kort, og man kan alltid legge ut nye kombinasjoner eller bygge videre på en eksisterende kombinasjon. Toere og jokere er ville kort. De kan altså erstatte andre kort, men det må alltid være flere ekte kort, som er alle kort unntatt joker, 2 og 3, enn «uekte» kort.

Antall spillere

Canasta spilles med 2-6 spillere. Det er optimalt å spille med fire spillere, og da er det best å spille på lag. Da skal de to som er på lag sitte rett ovenfor hverandre og samarbeide.

Antall kort

I Canasta spilles det med to kortstokker og fire jokere. Totalt spilles det med 108 kort. Om man spiller Canasta som et parspill, skal hver spiller få utdelt og spille med 11 kort. Om man spiller individuelt, skal hver spiller ha 13 kort. Resten av kortene legges i en bunke. Det øverste kortet i bunken skal snus og legges ved siden av. Dette er det som skal bli sakehaugen, eller med andre ord, der man saker kortene etter hvert som spillet går sin gang.

Verdi på kortene

Kortene følger vanlig verdi etter tall og bilde under spill. I tillegg gir kortene poeng etter en spesiell tabell. Når omgangen er ferdig, gir alle kort på bordet pluss-poeng. Mens alle kort på hånda gir minuspoeng etter følgende tabell:

Det er også en spesiell tabell for bonuspoeng som er under den første tabellen.

Kort Verdi
Joker 50
Toer 20
Ess 20
K-8 10
7-4 5
Svart treer 5
Rød treer 100*
Bonuspoeng Poeng
Ekte Canasta (ingen jokere/toere) 500
Uekte Canasta (med jokere/toere) 300
Utgang (den som velger å gå ut 100

 

*Husk at om du har lagt en rød treer på bordet, og noen går ut uten at du har åpnet, gir dine røde treere minus 200 poeng. Om du har begge de røde treerne, dobles verdien av dem.

Spillets hensikt

Meningen med spillet er altså å få flest poeng, noe du gjør ved å samle på like kort. Med like kort menes altså kort med samme tallverdi. Tre eller flere kort kan legges ned på bordet som en kombinasjon. Om du får lagt ned sju eller flere kort så kalles det for en ‘Canasta’. En Canasta gir ekstra mange poeng. Jokere brukes i dette spillet og toere teller som jokere ved at disse kortene kan erstatte andre kort. Treere kan ikke benyttes til å bygge canastaer.

Spillets gang

Spillet begynner og foregår slik at etter at kortene er delt ut, og det er den første spillerens tur, skal man enten ta inn hele sakehaugen eller det øverste kortet i bunken. Så skal man sake et kort fra hånden, eller med andre ord, legge et kort øverst i sakehaugen.

Man kan alltids velge å trekke et kort fra bunken når det er spillerens tur, men om man vil ta inn hele sakehaugen istedenfor, er det flere regler man må følge. Reglene er forskjellige avhengig av om man har åpnet. Det betyr at man har lagt ut en kombinasjon allerede eller ikke.

Å åpne vil si å legge ut sin første kombinasjon. Denne kombinasjonen må gi et visst antall poeng. Hvor mange poeng den må gi, avhenger av hvor mange poeng man har oppnådd i tidligere omganger av spillet.

Sum poeng Poeng for å åpne
Minuspoeng 15
0-1495 50
1500-2995 90
3000-4995 120

 

Første gang må man altså åpne med 50 poeng. Røde treere er bonuskort og kan legges ned på bordet en og en. Når man legger en rød treer på bordet, skal man trekke inn et nytt kort fra bunken. Tre eller fire svarte treere kan legges som en kombinasjon på bordet, men bare akkurat når man går ut.

  • Før man har åpnet må man ha to kort på hånda som er lik det øverste kortet i sakehaugen. De to kortene man har på hånden og det øverste kortet i sakehaugen må man legge som en kombinasjon på bordet som bare er mulig om kombinasjonen gir nok poeng til å åpne.
  • Etter man har åpnet kan man ta inn sakehaugen om man kan bruke det øverste kortet i en kombinasjon på bordet. Enten i en eksisterende kombinasjon, eller man kan legge ut en ny.
  • Når man tar inn sakehaugen skal man ta de kortene som ikke benyttes til å bygge kombinasjoner på hånden.
  • Om man saker en svart treer, kan ikke neste spiller ta inn sakehaugen
  • Om man saker en rød treer, er sakehaugen sperret i en runde rundt bordet. Dermed kan ingen spillere ta den inn før det har gått en runde frem til den opprinnelige spilleren
  • Om man saker en joker eller en toer, er sakehaugen sperret slik at den som skal ta den inn, må ha to like av det øverste kortet på hånden. Dermed legger man jokeren eller toeren ved siden av sakehaugen, så man kan se at den er delvis sperret.

 

Spillet, eller den første omgangen i spillet er ferdig når enten en av spillerne velger å gå ut. Ellers så er spillet ferdig når bunken er tom. Om man spiller Canasta som et parspill, må spilleren og en makker ha to Canastaer for å være i stand til å gå ut. Om man spiller individuelt, må man bare ha en Canasta. Da er spillet eller omgangen ferdig.

Spillerne må skrive ned poengene man får etter hver omgang. De eller den første som får 5000 poeng, har vunnet spillet. Om ingen har oppnådd dette, stokkes kortene igjen og man spiller til man oppnår denne poengsummen. Når omgangen er ferdig, gir alle kortene på bordet positive poeng, mens alle kortene på hånden gir negative poeng etter tabellen som vist tidligere.

Spillets popularitet i Norge

Canasta, Rummy og Gin Rummy er spill som er svært populære i Norge. Disse spillene er vanlig blant familier og i gode vennelag. I likhet med mange av de andre klassiske kortspillene, er Canasta forholdsvis populært og spilles gjerne i den voksne lag av befolkningen i Norge.